שלום

בהמשך למאמר שפורסם כאן,
הוזכרה בקרה אקטיבית בעזרת שליחת
אותות זרם כהפרעה ובחינה מה קורה להם.

אשמח לקבל הפניות ומאמרים בנושא

תודה רבה