תיאור : מתקן חקלאי, המוזן משנאי חח"י על עמוד, בעל חיבור צריכה במתח נמוך בגודל של 400 אמפר , לצורך הקמת מתקן פוטו וולטאי הוזמן חיבור במתח גבוה.
שנאי חדש יזין כמובן רק את מתקן הייצור , לצרכן של המתקן ישאר החיבור הקיים .
מתקן הצריכה הקיים מאופס בכל לוח מתח נמוך ראשי בחצר הלקוח.
בשביל המתקן החדש נבנה חדר חדש עם שנאי ( הנמצא מחוץ להשפעה של הלולים עליהם תותקן המערכת הסולארית ) ובו גם קיים לוח מתח נמוך ראשי המזין לוחות משנה .
כמובן שהשנאי מאופס בחדר החדש לשיטה .
לוחות המשנה של מתקן הייצור מפוזרים בשטח ואנו רוצים להשתמש בהגנה tt .
האם מותר ??