בהנחיות של עמדת טעינה נטען שצינור מרירון נחשב להתקנה סמוייה.
כאשר מזינים עמדת טעינה בבניין מהלוח שנמצא בתוך הדירה, האם התקנה בצינור מרירון עונה על הנחיית התקנה סמוייה של מתח זר הנמצא בשטח הציבורי של הבניין ? והאם תקין כך לעבור בשטח הבניין/חנייה על מנת להזין את עמדת הטעינה ?