שלום,
בתקנים ובפירסומים השונים של ייצרני הנתיכים הנוגעים להגנה על מחרוזת או מערך, מופיעות הנחיות של הכפלת זרם הקצר של פאנלים סולאריים במקדם 1.25 או 1.56 .

1.אשמח לקבל הסבר מתי מכפילים באיזה מקדם.
2.במידה ומתקינים מבטח ראשי להגנה על מספר סטרינגים במקביל ובוחרים את ההגנה לפי אחד המקדמים, נוצר מצב שזרם הקצר נמוך מערך המבטח וההגנה לא תעבוד. מה ההיגיון שעומד מאחורי ההנחיות?

אודה לחידוד העיניין
תודה.