אני עובד במקום בו יש מבנה קומות כאשר הלוח חשמל הראשי ש המבנה נמצא בקומה 0.
ללוח ישנם שני שדות שונים חיוני ובלתי חיוני כאשר יש הפרדה מוחלטת ביניהם כולל של האפס, כל שדה מוזן בכבלים שונים מהטרפו אשר נמצא במרחק מעל 5 מטר מהמבנה.
שני המפסקים הראשיים של שני השדות באותו גודל.

איך עושים את האיפוס במנה זה הרי אסור לעשות איפוס כפול במבנה לשני השדות?