שלום,
במפעל שלי שימוש בגנרטורים ניידים (פקפק)
לגנרטורים מחברים העובדים גיד ואלקטרודת הארקה


1. האם מותר לעובד שאינו חשמלאי לבצע עבודה כזו
2. האם לאחר בדיקה יש חובה לבדוק את טיב הארקה
3. במידה והתשובה לשאלה 2 חיובית מי רשאי לבדוק את טיב הארקהארז
ממונה בטיחות