zinacables.pdf
בס"ד

בחוק החשמל נקבע כי תאורת התמצאות בלובאים קומתיים צריכה להיות מוזנת מלוח חירום.

השאלה שלי היא- בלובאים קומתיים שהם לא דרך מילוט, בהתחשב בהוראת ועדת הפירושים שפסקה שתאורה בעלת מצבר לא צריך להזין בכבל חסין אש.
האם עדיין צריך שלוח חירום יזין את תאורת ההתמצאות?
הרי נוצר מצב שבו אם יש לוח רגיל להזנת תאורת לובי ולוח חירום להזנת תאורת חירום, במצב של הפסקת חשמל לבניין תיווצר עלטה בקומה.
התאורה הרגילה לא תעבוד כי אין חשמל בקווים הרגילים, תאורת החירום גם לא תעבוד כי היא תקבל חשמל מהגנרטור.
למעשה עדיף שההזנה לא תגיע מלוח חירום כדי שהיא תעבוד במקרה שריפה או כשל חשמלי.

מישהו יודע האם יש התיחסות לכך מטעם ועדת הפירושים?