השוותי בין גרסאות המבחנים באתר משרד הכלכלה בין גרסה 2.5-5

מצ"ב לינק לשאלות שנוספו שונו בין הגרסאות

https://drive.google.com/file/d/1Bd9...ew?usp=sharing