לינק לתשובות מוצעות לשאלות 1-726 של הועדה .

https://drive.google.com/open?id=1G6...2gW1p9QktkOBpS