שלום,

האם פחת סוג S רגיש לרכיבים אלקטרוניים והאם ניתן לחבר אותו לפני ממרי תדר?
האם לפחת זה יש תחום רגישות דלתא IN רחב... ?