תשובות מוצעות קובץ מצורף 822לשאלות 527-644 של הועדה