שלום רב, האם דלת מתכתית של לוח חשמל מחוייבת בהארקתה לפס הארקות שבלוח למרות שהיא אינה מזוודת בציוד חשמלי.

- בחוק החשמל מצויין שעל הדלת להיות מוגנת בפני חשמול. אך האם כיוון שציר הדלת הינו מתכתי וגוף הלוח מוארק היא נחשבת כמוגנת.