כיוון שאין הנחיות מפורשות להתקנת שרוול מתקווץ על נעל הכבל וגיד הראקה חשוף
על מנת להגדיר בוודאות שזהו גיד הארקה (שרוול צהוב / ירוק)
מה מקובל ומה נכון והעם זה חובה.