האם נתן לחבר שנאי זרם של של מפסק מגן לזרם דלף על מוליך ארקת שיטה או נקודת הכוכב בשנאי המזין לבדיקת זרם דלף ??במתקן מאופס TNS