היום היה לי וועדה
ושאלו אותי :

1. כמה סוגי התנעות מכיר ?
2. נתן שירטוט של מתקן מוזן ארקת הגנה TT עם גנרטור מחובר דרך מפסק מחלף 4 קטבים לא מאופס שאל מאשר אם לא מה תגיד שיסדרו ?
3. נתן שירטוט של מפסק מגן שמחובר 3 מופעים ואפס שאל אם נתן לחבר אותו על הארקה שיטה ומה יתן לנו ?
4. מה התנאים לאיפוס ? למה את צריך את האישור של בעלת האישור ?
5. מה חתך של מוליך האיפוס ? איך יודעים ?
6. איך מחשבים אם מוליך האפס אם עומד בדרישות של זרם קצר לולאת תקלה ? תן הסבר על נוסחא ?
7. נתן שאלה של שנאי 1000KVA ,5% ,22/0.4 KV מזין לוח משני מה ערךהתנגדות לולאת התקלה?
8. שרטט את שיטת TNS , TNCS , TT ?
9. שירטוט של מפסק זרם להסביר לו כל החלקים ושאל על S ו I מתי כל אחד בוחרים ?
10. מי יותר חשוב מפסק מגן או ארקה ? ולהסביר ?
11. קיים מתקן שהתנגדות לולאת תקלה 23 אום עם מפסק של 3*1000A לא נתן לשפר את הארקות פונקציה G במפסק נתן לכוון 0.1*IN מה פתרון שאתה מציע ?
12. שאל על ממסר זרם בארקה ?
13. נתן שירטוט של שני מתקנים צמודים ביסודות מה שיטות ההגנה שיש במתן ? האם אתה מאשר אותו ?

בהצלחה לכולכם