פרק ג' בהתקנת כבלים , סעיף 16 (ב) - לא יחבר אדם קצה מוליך כבל באמצעות הלחמת בדיל .
מהי הסיבה לכך?