אם אפשר הסבר בבקשה על פחת כהגנה בלעדית.
כאשר קראתי חומר בנושא רשום , " יש לכוון את הפחת כ 10 אחוז מזרם הקצר הצפוי " ...
איך זה מסתדר עם זרם הזליגה? - הרי בשביל זה נועד הפחת
ולגבי זרם קצר נמוך ישנה פונקציה G לא?

תודה רבה לעוזרים