שלום,
חלק מהשאלות לדעתי התשובה ברורה מאליה אך בכל זאת אשמח להתייחסות מליאה.

האם קיימת חובת הגנה ע"י פחת בציוד מעבדה? למיטב הבנתי מעבדה לא מוגדרת כמקום שמחוייב בהגנה ע"י פחת.
כרגע אנחנו עובדים ברוב העמדות שלנו בהזנות המוגנות ע"י פחת.
קיימים מספר סטאפים שזולגים בהגדרה מעל 30mA(עברו כבר תהליך סרטיפקציה ואושרו...). האם קיימת בעיה לעבוד בעמדות הללו ללא פחת או באמצעות פחת מעל 30mA?
האם יש צורך באישור של בודק לעמדה שכזו?

תודה רבה
אביחי