שלום רב
בחדר עם נתיך 16 וחוטים 2.5 האם מותר לחבר מנוע לתריס שהוא עם כבל 1.5?