שלום לחברי הפורום,

האם קיים תקן המגדיר רמת מתחים נקובים לכבלי כוח במתח נמוך (0.6/1 , 0.45/0.7, 03/0.5 kv) ?
האם יש התחייסות בנפרד למכונות חשמל?