שלום,
לאחר בדיקה מעמיקה , עוד ארבעה חודשים מתחיל הרשמה לקבלת רישיון לפי מבחן אמריקאי.
ציון עובר 85, מאגר שאלות או חומר הכנה יפורסם עוד 4 חודשים.
מי שמגיש עכשיו ניגש לוועדה הנוכחית.