שלום! בחדר אמבטיה היה מותקן בעבר בית מנורה צמוד-קיר. הזנה באמצעות צינור שרשורי דק כך ששלושה חוטים (1.5 ממ"ר כ"א) היו מחוברים לבית המנורה ישירות. בית המנורה הוחלף לפס תאורת לד מוגן מים,כמובן (HOME LED הרמטי פיבר של Nisko) הבנוי מכניסה צדדית לכבל הזנה. בפעל, הזנת המעגל מתבצעת ע"י שני חוטים כנ"ל (אין צורך בגיד הארקה) היוצאים מהצינור שבקיר ומוכנסים לגוף התאורה ישירות. 2 ס"מ,לכל היותר, של זוג חוטים גלויים (בעלי בדוד כמובן חום וכחול) יוצאים מהצינור ונכנסים לגו"ת מאותה כניסה צדדית. הגוף מותקן בגובה של 2.2 מטר מהרצפה אך כאמור בחדר אמבטיה.
1.האם זה תקין בהתחשב בארך המזערי של המוליכים ובקשיחות הנוצרת?
2. האם חפוי החלק הגלוי של החוטים (המבודדים) בסיליקון או חומר מבודד אחר יתיר את הבעיה,אם קימת?

תודה !