שלום
פינת חי בתוך ביה"ס שמוגן באיפוס, האם מותר להגן בזינה צפה? באיזה הגנות ניתן להגן על פינת החי
תודה