שאלה 1
מה המשמעות של הזרם המתמיד בדפי יצרן של הכבל אם בפועל יש לקחת את הערכים מהטבלאות 90 ו 70?
היצרן מתייחס לזרם בכבל קבור באדמה וכבל באוויר. כמו כן יש התיחסות לטמפרטורת הסביבה. אין התיחסות למס' הכבלים, ואת זה אני מניח לוקחים מחוק החשמל.
בקיצור, מה שאני לא מבין, זה מתי להשתמש בטבלאות ומתי בנתונים בדפי יצרן.
אם הטבלאות לא סותרות וההבדלים נובעים משיקולים נוספים, אשמח לדעת מה הם.


אני אביא דוגמא לדברי.
כבל 150ממ נחושת תלת מופעי בטמפ 30 מעלות הקבור באדמה ע"פ טבלה 90.6 יכול לשאת 252 אמפר.
על פי דפי יצרן כבל כזה יכול להעביר 390 אמפר בטמפ' של 20 מעלות, נכפיל ב0.93 (פקטור ל 30 מעלות ע"פ יצרן). ונקבל 363 אמפר


שאלה 2
בשיקולים של בחירת הכבל יש להתייחס גם כמה מעגלים עוברים במוביל (תעלת רשת/מגש מחורר).
והרי ידוע שכל ארון חשמל יוצאים ממנו כל הכבלים בחבילה ואחרי מרחק מסויים (נניח עד התקרה שזה כ מטר מהארון) מתחילים להתפזר למקומותיהם. וגם אז בקבוצות קטנות יותר. עד ליעד הסופי בהם כל כבל מגיע בנפרד.
איך ההסתכלות על פאקטור מס' הכבלים? על רוב הכבל? או שהולכים על השיטה המחמירה?


בתודה
עידו