למכירה מכשיר המיועד בעיקר לבודקים סוג 3 מסוג METREL EURO Z 290 A
המכשיר מודד את עכבת לולאת התקלה ברזולוציה של מילי-אוהמים ומיועד לבדיקת מפסקים גדולים (זרמי קצר של אלפי אמפרים)

לפרטים ומחיר נא לפנות במייל : ofir122@gmail.com

metrel_1143_manual.pdf