קבלן בונה שישה בתים משותפים סמוכים אחד לשני שהמרחק המקסימלי בין ביניין לביניין כ 15 מטר.
כל הבתים מוזנים מפילר חל"ב משותף לכל ביניין כבל 4*95 אל לריכוז מונים.
הגנה בפני חישמול בכל ביניין tncs.
למקבץ הבתים צובר גז משותף וצנרת מים משותפת.
בכל ביניין צנרת המים והגז מוארכת לפס השוואת פוטנציאלים.
האם צנרת הגז מהווה חיבור גלבני בין הביניינים.
האם צנרת המים מהווה חיבור גלבני בין הביניים.
האם נכון להשתמש בtncs.
מפני שבמקרה של נתק באפס של אחד הביניים הפוטניצל בפס ההשוואה של אותו ביניין יעלה,
או שהשוואת הפוטנציאים שקיימת באותו ביניין תפסק הגנה מספקת.