1. קבלים בלוח מתפוצצים הסבר ונמק (לא הרמוניות, חום או עליית מתח), להתייחס לעניין של קבלים 7% וכ"ו?
2.מה תחום השפעת אלקטרודת הארקת יסוד?
3.מהם התנאים לחיבור שנאים במקביל?
4.מה זה uk%? כיצד בודקים זאת?
5.מה זה d\y 11
6.מתי מותר להוציא הארקה ממתקן?