מבקש לשלוח אליי לכתובת המייל moshemam@gmail.com את חוברת השאלות לuועדה לחשמלאי מהנדס/בודק 3,
בתודה מראש