נתקלתי בלוח חשמל שבו התקינו מונה חשמל דיגיטלי תלת-פאזי. בתרשים לחיבור מצוין (מן הסתם) שיש לחבר שלוש פאזות ואפס בכניסה למונה וכמובן ליציאה. משום מה, לא חיווטו את יציאת האפס מהמונה. המצב הוא כזה שהפאזות עוברות דרך המונה וממנו לשאר הלוח ואילו האפס מחובר ישירות לפס האפס וגיד אפס מאותו הפס מחובר לכניסת המונה. המונה מראה קריאה של הספק.
מה התופעה שהתקבלה ללא האפס במוצא? ייתכן והמונה יזייף צריכה שהיא מעבר לצריכה בפועל?