האם ניתן לבעל רישיון של עד 250 אמפר , לבצע עבודה של התקנת רב מודד בלוח של מעל 250 אמפר .