שלום
ברצוני לבחור כבלים למתח ישר
והטבלאות שבעזרתם בוחרים כבלים בחוק החשמל
מחולקים למעגל חד מופעי או תלת מופעי
אז על סמך מה בוחרים את חתך הכבל בהתחשבות בשיטת ההתקנה

בתודה מראש מתן