תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: תקן ללוחות חשמל

 1. #1

  תקן ללוחות חשמל

  שלום רב
  כידוע, ת"י 61439 הינו תקן רשמי.
  האם כל לוחות החשמל חייבים לענות לתקן זה?
  תודה

 2. #2
  אלעד שלום
  תקן רשמי זה תקן מחייב כלומר חובת שמירהעל תקן רשמי(תיקון התשל"ט)9. (א) לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרנו ולאייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודהשהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימוהמצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, או אם נקבעה הוראהאחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי.(א1) נקבעו בתקן רשמי הוראות תחזוקה, התקנה או הפעלה של מצרך, יבוצעוהפעולות שנקבעו כאמור על ידי מי שחויב בכך בתקן הרשמי, בהתאםלדרישות התקן הרשמי.(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי שר התעשיה והמסחר לקבוע בצו כילא יעשה אדם במצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי את אחד המעשיםהמנויים בסעיף קטן (א), אלא אם ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו-תקן וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר; המכון רשאי לבטל היתר כזה לגבימצרך שניתן עליו היתר ולא יוצר לפי דרישות התקן.(ג) תחילתו של צו סעיף קטן (ב) תהא שישים יום אחרי פרסומו ברשומות אובמועד מאוחר יותר שקבע השר תקן זה יש להתייחס כתקנה .בסדרת התקנים החדשה, ת"י 61439, נכללות יותר הגדרות לגביהבדיקות, נוספו הליכים של בדיקת התכנון, קיימים יותר נתוניםבנושאים תפעוליים ותכנוניים, וכן פורט המידע שיועבר בין היצרןלבין הלקוח. זהו שינוי לטובה ביחס לסידרת התקנים הישנה, כךשאין צורך בפרשנויות.
  תודה שלימו

 3. #3

הרשאות פרסום

 • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
 • אין באפשרותך לפרסם תגובות
 • אין באפשרותך לצרף קבצים
 • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
 •