האם יש מצבים שמחברם 2 פחתים בטור,בלוח אחד או בשני לוחות (ראשי ומשני)? כי לפי מיעוט הבנתי אין משמעות לחיבור כזה ,מכיוון שבמקרה זליגה ,מסלול התקלה אמור לעקוף את שני הפחתים גם יחד(להקפיץ את שניהם). תודה מראש .