שלום,
אבקש לקבל הסבר מה הבדל בין מתח מגע למתח תקלה?