שלום,
אבקש לדעת מדוע במתקנים רפואיים מעדיפים להשתמש בשיטת TNS