שלום ,
לפי הדרישה עכבת לולאת התקלה צריכה להיות נמוכה מספיק, על מנת לאפשר במקרה של קצר,ניתוק הזינה תוך פחות מ- 5 שניות.
הסיבה ל-5 שניות היא משום שזהו הזמן שיאפשר שמירת בידוד המוליך מחום עקב זרם קצר ובנוסף זהו הזמן שבו אדם יכול להימצא תחת מתח חילופין של 50 וולט בלא שייגרמו לו תופעות פיזיקליות קשות.
זאת אומרת שאנו מניחים שרוב הסיכויים שמתח המגע המירבי שיהיה הוא 50 וולט.
השאלה היא מדוע?
והרי אם למשל מוליך פאזה נוגע במגהץ ואני אוחז במגהץ אז אמור להיות עליי מתח מגע של 230 וולט ,הלא כן?