שלום לחברי הפורום
האם נכון להגיד שבמתקן מאופס מתחי המגע גבוהים ולכן יש דרישה להשוואת פוטנציאלים.
במתקן בו זרמי תקלה גבוהים איך ניתן ליישם את הדרישה למתח מגע שווה או נמוך ממתח נמוך מאוד. בפרט במתקן מאופס.