לרועי אפללו.
ראיתי מה שכתבת על אופן הפעולה של משגוח בזינה צפה, ותנאים לזינה צפה והפרד מגן. יישר כוח על ההסבר המצוין.
רציתי לבקש הסבר נוסף לגבי קטע מסויים ולהלן הקטע:
" המשגוח מצויד במקור מתח אשר במקרה תקלה בבידוד יגרום לזרימת זרם DC דרך
מוליכי הרשת לאדמה להתנגדות הארקה ובחזרה למשגוח, בתוך המשגוח ישנו נגד שערכו תלוי
בהתנגדות הבידוד, ככל שהתנגדות הבידוד נמוכה יותר כך מפל המתח על הנגד יהיה גדול יותר,
הערך הנמדד על ידי המשגוח שווה להתנגדות השקולה של כל תקלות הבידוד, ממש לפי נגדים במקביל וחישוב לפי חוק אוהם."

ההסבר קצת קצר . אודה לך על הסבר יותר מעמיק על אופן הפעולה של משגוח.
תודה ושבת שלום.