בעבודתי אני מתקין מש"ז זעירים אשר קטבייהם מקוצרים , לקטבים אלו אני מחבר מש"ז רגילים .

האם חיבים להאריק בכל אופן את המש"ז הרגילים , שכן הם תמיד במצב של קצר .

בכל אופן לא ברור לי הסיבה של הארקת הצד המישני אשמח לביאור