שלום,
בתשובה של וועדת הפרושים מס' 03-56 - לגבי חיבור מתקן "קרון" המוגן באמצעות "זינה צפה" (ומוזן ממתקן קבוע המוגן באמצעות "איפוס"), נדרש לחבר הארקה ממקור הזינה לפס השוואת פוטנציאלים של מיתקן ה"קרון" שהינו חלק מכבל ההזנה .
האם זה נכון או שלא הבנתי משהו?
בכבוד רב,
מיכאל