הספק המערכת הפוטו-וולטאית נקבע בהתאם להגדרה כמפורט באמת המידה (ספר אמות המידה, פרק ח', סימן ג'. )
בהתאם לאמות המידה, הספק המערכת נקבע בהתאם להספק המצטבר של הממירים במערכת.
הספק הפנלים יכול שיהיה +/- עשרה אחוזים בהתאם להנחיות חברת החשמל.