שלום.
במזגן של 3.5 כ"ס המוזן מהיח' החיצונית הותקן פקט בהזנה, הזנת היח' הפנימית נעשית דרך הכבל בין יחידות של המזגן.
האם חובה להתקין אביזר ניתוק (שקע תקע) גם ביח' הפנימית או שאפשר להסתמך על הפקט החיצוני (ניתן לנעילה במצב מנותק)?

תודה.