שלום רב,

כידוע לי, במתקן חשמלי אשר לא בוצע בו איפוס, אסור להתקין בלוח חשמל ראשי מפסק מחלף תלת קוטבי לשם החלפה מ- ח"ח לגנרטור, מהסיבה שקיים זרם במוליך האפס שבין נקודת הכוכב של הגנרטור לבין מוליך ה- PEN, (מהסיבה שהאפסים משותפים),
שאלתי היא מדוע ביצוע איפוס פותר אותי מלהתקין מפסק 4 פול? מדוע לאחר ביצוע האיפוס לא יתחשמל אדם מהאפס שבנקודת הכוכב של הגנרטור, למרות שהאפסים עדיין משותפים.

בברכה אלעד ניקחה.