שלום חברים,

מה הסיבה שיש ברשת שנאים עם קבוצת חיבורים שונה ?

כידוע, תנאי מחייב בחיבור שנאים במקביל הוא קבוצת חיבורים זהה ..