שלום
כאשר משטר נק' האפס צפה, כיצד מתפתח קצר לאדמה? הרי אין חיבור לאדמה בנק' ההזנה?
תודה