אני עובד במקום בו יש מבנה קומות כאשר הלוח חשמל הראשי ש המבנה נמצא בקומה 0.
ללוח ישנם שני שדות שונים חיוני ובלתי חיוני כאשר יש הפרדה מוחלטת ביניהם כולל של האפס, כל שדה מוזן בכבלים שונים מהטרפו אשר...