829
בס"ד

בחוק החשמל נקבע כי תאורת התמצאות בלובאים קומתיים צריכה להיות מוזנת מלוח חירום.

השאלה שלי היא- בלובאים קומתיים שהם לא דרך מילוט, בהתחשב בהוראת ועדת הפירושים שפסקה שתאורה בעלת מצבר לא...