שלום,
בתקנים ובפירסומים השונים של ייצרני הנתיכים הנוגעים להגנה על מחרוזת או מערך, מופיעות הנחיות של הכפלת זרם הקצר של פאנלים סולאריים במקדם 1.25 או 1.56 .

1.אשמח לקבל הסבר מתי מכפילים באיזה...