שאלות ותשובות מאגר מידע לעוסקים בחשמל

כאן ניתן למצוא תשובות לשאלות בנוגע לאיך המערכת עובדת. יש להשתמש בקישורים או בתיבת חיפוש בשביל למצוא את מבוקשך.

כיצד יוצרים מחלקה?

To create a new section, you need to have access to the Admin Control Panel. Once logged into the Admin Control Panel go to vBulletin CMS -> Section Manager in the left navigation.

כיצד ניתן לשנות את שם המחלקה?

You can rename a section in the user visible site portion of your vBulletin community if you have the proper permissions.
 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to edit the name of.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, clear the "Name:" text box in the "Section Information" section.
  Edit Section Name
 6. Enter the new name for the section in the clear text box.
 7. Update the SEO URL Alias and HTML Title Fields as necessary
 8. Click Save
  Section Toolbar

כיצד ניתן לשנות את סדר התוכן המחלקה?

 1. Click on the HOME tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change the "Content Display Order" for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the option you desire from the "Display Order" dropdown list found in the "Section Information" section of the form.
  Section Display Order
 6. Click .
  Section Toolbar

כיצד ניתן לשנות את מספר המאמרים לעמוד?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS section.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, enter the number of articles you wish to display in the "Per Page" textbox.
  Section - Articles per Page
 6. Click the button.
  Section Toolbar

What is the difference between a style, a layout and a content layout?

The style controls how a section looks from the font size to the background color. The layout controls where each element (ex: navigation bar, article list, links, and feeds) is placed. Lastly, the content layout controls how articles are organized within a section.

כיצד ניתן לשנות את מערך המחלקה?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the layout for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new layout from the "Section Layout" dropdown list.
  Change Section Layout
 6. Click the button.

כיצד ניתן לשנות את העיצוב של המחלקה?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change the style for.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select a new style from the "Style" dropdown list.
  Edit Section Style
 6. Click the button.
  Section Toolbar

כיצד ניתן לשנות את סדר התוכן במחלקה?

 1. Click on the Home tab if you are not already in the vBulletin CMS portion of the site.
 2. Navigate to the section you want to change.
 3. Hover over the header. A pencil icon should appear.
  Edit Section
 4. Click on the pencil icon.
 5. In the section editor, select the content layout you want from the "Content Layout" dropdown list.
  Section Content Layout
 6. Click the button.
  Section Toolbar

חיפוש בשאלות ותשובות

יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך לחפש בטקסט של השאלות והתשובות כמו גם בכותרות.

יש לבחור בשדה זה אפשרות בשביל לציין איך ברצונך שהחיפוש יפעל. בחירת האפשרות 'כל מילה' תחזיר את מספר התוצאות הגבוה ביותר, אך הכי פחות מדוייק, כאשר בחירת האפשרות 'משפטים שלמים' תחזיר רק תוצאות שמכילות במדוייק את מלל החיפוש.