שאלות ותשובות מאגר מידע לעוסקים בחשמל

כאן ניתן למצוא תשובות לשאלות בנוגע לאיך המערכת עובדת. יש להשתמש בקישורים או בתיבת חיפוש בשביל למצוא את מבוקשך.

כיצד יוצרים מאמר?

If you have been given permission to create new content in a CMS Section, there will be a "Create New Article" button in the top right corner of the screen. Press this button to load the Article Editor.

איך יוצרים מאמר טיוטה

זהו נסיון תרגום

למה המאמר שלי לא מופיע בעמוד המחלקה?

vBulletin's CMS tools allows you to control when and where an article is published on your site. If you don't see your article in the section immediately, you should do the following:

  • Check to see if you are in the right section.
  • Check to see if the permissions for the section have been set so that only a certain group of users can see the section. If it is, the article will not be made visible to the general public unless the "preview" option was selected at creation.
  • Check to see if your article has been published.
  • Check to see if the "Start Publishing" date was set to either a date before today or today's date.

חיפוש בשאלות ותשובות

יש לבחור באפשרות זו אם ברצונך לחפש בטקסט של השאלות והתשובות כמו גם בכותרות.

יש לבחור בשדה זה אפשרות בשביל לציין איך ברצונך שהחיפוש יפעל. בחירת האפשרות 'כל מילה' תחזיר את מספר התוצאות הגבוה ביותר, אך הכי פחות מדוייק, כאשר בחירת האפשרות 'משפטים שלמים' תחזיר רק תוצאות שמכילות במדוייק את מלל החיפוש.